Game có 4 mốc tích nạp là 60 KNB, 300 KNB, 980 KNB, 1980 KNB cho người chơi
Tích nạp đủ điều kiện hàng ngày người chơi sẽ nhận được các vật phẩm độc quyền như Ngọc VIP, Thượng Cổ Hung Binh và các vật phẩm hiếm khác