Gồm 7 món trang bị, người chơi thu thập các trang bị của Thượng Cổ Hung Binh bằng cách tích nạp hàng ngày để nhận các vật phẩm
Mỗi vật phẩm đều có 1 kỹ năng đặc thù riêng giúp hỗ trợ nhân vật khi chơi
Mỗi lần kích hoạt 1 món vật phẩm, người chơi sẽ mở hoặc tăng cấp 1 kỹ năng đặc biệt của Thượng Cổ Hung Binh
Cấp Thượng Cổ Hung Binh càng cao nhân vật người chơi càng khỏe

  • Tăng sát thương lên Boss
  • Khi công có tỷ lệ hồi HP
  • Tăng sát thương Bạo
  • Giảm sát thương phải chịu
  • Xóa trạng thái bất lợi