Thần Long Thánh Ấn chỉ kích hoạt sau khi người chơi nạp đầu
Người chơi có thể tăng cấp vật phẩm thông qua mảnh Long Ấn nhận được khi treo máy ofline
Thần Long Thánh Ấn giúp gia tăng lượng lớn chỉ số cơ bản và sát thương theo % lên boss cho nhan vật của người chơi
Ngoài ra mở các đặc quyền Hoàng kim :
  • Dịch chuyển vô hạn
  • Tăng 1.5 lần exp của nhiệm vụ hàng ngày
  • Mở ô bảo thạch VIP Hoàng Kim
  • Mở tính năng càn quét Phụ bản
  • Tìm lại 100% tài nguyên
  • Tăng số lần Truy huyết lệnh
  • Thêm lượt trong Luận kiếm