VIP Kim Cương giúp người chơi có thể tham gia game 1 cách dễ dàng hơn và tối ưu được thời gian, cũng như sở hữu nhiều ưu đãi trong game hơn
Người chơi kích hoạt VIP Kim Cương bằng cách nạp tích lũy đủ 680 KNB trong game
Kích hoạt VIP Kim Cương người chơi sẽ được nhận ngay 1 bộ thời trang và danh hiệu riêng được chỉ định


 

Ngoài ra người chơi mở được các đặc quyên Vip kim cương :
  • Tăng exp của Liệp Thú
  • Thêm lượt phụ bản exp
  • Mở khiêu chiến Boss Trang bị không giới hạn
  • Tăng lượt Phụ bản bạc
  • Thêm lượt trấn thủ biên quan
  • Thêm lượt Nam Cương Cấm Địa
  • Mở ô bảo thạch Vip kim cương