Người chơi sở hữu VIP Chí Tôn sẽ tối ưu hóa hơn các hoạt động khi tham gia game và hưởng thêm được các quyền lợi khác của VIP Kim Cương
Người chơi kích hoạt được VIP Chí Tôn sau khi nạp tích lũy đủ 1280 KNB 
Sau khi kích hoạt VIP Chí Tôn người chơi sẽ nhận ngay được ảo hóa và danh hiệu độc quyền
Ngoài ra người chơi mở được thêm các đặc quyền Vip chí tôn :

  • Mở buff thuộc tính Thú cưỡi và Vũ dực
  • Mở ô bảo thạch VIP Chí Tôn
  • Mở khiêu chiến Boss VIP hằng ngày